...Loading...

1. EEN RAILTYPE KIEZEN


Er bestaan verschillende railtypes. Dit zijn de drie meest voorkomende systemen:

  1. Stalen U-rail - De wielen en eindstoppen worden in het U-profiel geschoven, zodat ze minder zichtbaar zijn.
  2. I-rail - De wielen en eindstoppen worden op de onderkant van het I-profiel geschoven, zodat ze van buiten zichtbaar zijn.
  3. Aluminium U-rail - De glijders en eindstoppen worden in het U-profiel geschoven, zodat ze minder zichtbaar zijn.

2. DE RAILMONTAGE KIEZEN


Afhankelijk van de beschikbare ruimte en uw voorkeur zijn er verschillende manieren om de gordijnrail te monteren:

  1. Op het raamkozijn - De hoekvormige beugels worden op het raamkozijn gemonteerd.
  2. Binnen het raamkozijn - De montagebeugels worden binnenin het raamkozijn gemonteerd, voor het glas.
  3. Op de muur - De hoekvormige beugels worden op de muur gemonteerd, boven het raam.
  4. Van muur tot muur - De hoekvormige beugels worden op de muur of aan het plafond bevestigd, langs de volledige breedte van de muur. Deze montagemethode laat u toe de gordijnen over de volledige breedte van de muur te hangen.

3. DE POSITIE VAN DE BEUGELS BEPALEN


Om de gordijnen weg te houden van het raam wanneer ze open zijn, dient u aan elke kant van het raam ongeveer 15 tot 20 cm toe te voegen. Dit betekent dat de rail 40 cm langer moet zijn dan de breedte van het raam, inclusief de raamkozijnen.

Monteer de buitenste beugels op 10 cm van de uiteinden van de rail en plaats een beugel om de 50 cm. Dit zorgt voor een mooie spreiding en voorkomt dat de rail doorbuigt onder het gewicht van de gordijnen.

Eenmaal de beugels gemonteerd zijn, moet de rail zich op ongeveer 15 cm boven het raam bevinden.

4. DE RAIL INKORTEN


Zaag de gordijnrail op de gewenste lengte met de platte kant naar boven. Gebruik hiervoor een speciale metaalzaag. Zet de rail vast om ervoor te zorgen dat hij tijdens het zagen niet verschuift. Op die manier ontstaat er een rechte hoek.

5. DE MUURBEUGELS PLAATSEN


Als u muurbeugels gebruikt, monteer de montagebeugels dan zodanig dat het gordijn vrij hangt met 7 cm ruimte tussen het gordijn en de muur. Indien u een dubbele rail gebruikt, bijvoorbeeld voor extra overgordijnen, doe dan nog 5 cm bij deze 7 cm bij.

6. DE MUURBEUGELS MONTEREN


Als u muurbeugels gebruikt, meet dan de positie van de eerste beugel, duid de gaten aan en boor geleidingsgaten met een dunne houtboor indien u de beugels op het raamkozijn wenst te monteren. Indien u de beugels op een stenen muur wenst te monteren, gebruik dan een steenboor van 6 mm en pluggen. Monteer de eerste beugel, maar laat enkele schroeven los zitten. Plaats de rail in de beugel en controleer met een waterpas dat hij horizontaal ligt. Duid nu de positie van de tweede beugel aan. Zorg ervoor dat de beugels aan de linker- en aan de rechterkant zich op dezelfde afstand van het raamkozijn bevinden.

7. DE PLAFONDBEUGELS MONTEREN


Als u plafondbeugels gebruikt, meet dan het midden van het raamkozijn af en duid het midden van de rail op het plafond aan (gebruik een winkelhaak). Meet vanaf dat punt op het plafond de posities af van de beugels aan de linker- en rechterkant. Zorg ervoor dat er genoeg ruimte is tussen de beugel en het raam zodat u de gordijnen ongehinderd kan openen en sluiten. Er zijn speciale plafondbeugels beschikbaar voor dubbele gordijnrails.

8. DE RAIL MONTEREN


Monteer de rail nadat de meur- of plafondbeugels geïnstalleerd zijn.

Het gordijn wordt dan in de runners, wielen of glijders vastgehaakt (zie railtypes). Er zijn verschillende soorten runners, wielen en glijders beschikbaar, maar ze werken allemaal op dezelfde manier. U steekt één van de haken door het gat in het gordijnlint, kantelt hem naar voren en schuift hem in of op de runner.

Als alle gordijnhaakjes in een runner vastgehaakt zijn, schuif dan de eindstoppen op het uiteinde van de rail. Deze voorkomen dat de wielen van de uiteinden van de rail afschuiven; er zijn verschillende types beschikbaar zodat ze passen bij de rail die u gebruikt.

9. EEN LAMBREKIJN INSTALLEREN


Indien u niet wil dat de bovenkant van de gordijnen zichtbaar is, kan u een lambrekijn of gordijnkap installeren. Indien de lambrekijn niet te zwaar is, kan u hem aan de railbeugels vastmaken met behulp van kleine extra steunen of beugels. U kan de randen van de lambrekijn mooi afwerken door deze naar achteren (naar de muur toe) om te vouwen of om te plooien.

Alle prijzen zijn inclusief BTW