...Loading...

1. BEPALEN WAAR DE ROEDE GEMONTEERD MOET WORDEN


Kies of u de roede wenst te monteren op de omkasting of op de muur buiten de omkasting. Bij montage in de omkasting wordt steeds minstens een deel van het raam verduisterd, terwijl de montage buiten de omkasting u toelaat de gordijnen volledig te openen.

Uw keuze zal deels bepaald worden door de stijl en het uitzicht die u wenst te bekomen, maar u zal waarschijnlijk ook rekening moeten houden met het materiaal waaruit de muur of de omkasting gemaakt zijn. In het geval van een plastic omkasting moeten de gordijnroedes op de muur gemonteerd worden. Bij muren uit gips, leem of steen is de omkasting waarschijnlijk een betere optie.

Hou er rekening mee dat het gordijn slechts geopend kan worden tot aan de beugels waarop de gordijnroede steunt, ongeacht of er een hoekvormig uiteinde aanwezig is of niet, en dat de stijl van het gordijn zal bepalen in welke mate het samengedrukt kan worden. De mate waarin een gordijn samengedrukt kan worden, wordt "stack back" genoemd.

2. DE HOOGTE EN BREEDTE AANDUIDEN


Vooraleer met de montage te beginnen, moet u eerst beslissen tot waar u wil dat de gordijnen vallen.

  • • Gordijnen tot op de grond eindigen best op 1,25 cm van de grond, tenzij u in een vochtige omgeving woont; in dat geval eindigen ze best op 2,5 cm van de grond. Vochtigheid kan de gordijnstof doen uitrekken.
  • • Gordijnen die tot onder de vensterbank hangen, reiken best tot 10 cm onder de vensterbank, zodat ze lang genoeg zijn om de rand van de omkasting onder het raam te bedekken.
  • • Gordijnen die tot aan de vensterbank hangen, moeten vlak langs de vensterbank glijden.

Hoe ver wil u de gordijnen kunnen opentrekken? Indien u ze volledig van het raam weg wil kunnen trekken, dient u een langere roede te kopen, of een roede met een hoekvormig uiteinde (een hoek van 90 graden aan elke kant die u toelaat het gordijn rond de hoek te duwen of tegen de muur te laten rusten). De lengte van het hoekvormige uiteinde zal afhangen van het type en de breedte van het gordijn.

Gebruik een rolmeter om de hoogte van de roede te meten. Bepaal waar de bovenkant van het gordijn zich zal bevinden en waar u wil dat het gordijn eindigt en duid dat aan met een potlood.

Gebruik een laserwaterpas om er zeker van te zijn dat uw aanduidingen zich op exact dezelfde hoogte bevinden.

3. DE BOORGATEN AANDUIDEN


Duid aan waar de beugels bevestigd moeten worden. Wanneer u zeker bent van al uw metingen, duid dan met een potlood aan waar de schroeven moeten komen. Wees in het geval van installatie in de omkasting voorzichtig dat u niet te dicht bij de rand komt.

Voeg indien nodig een middensteun toe. Hou rekening met de lengte van de roede wanneer u de beugels ophangt. Hoewel de meeste gordijnroedes verstelbaar zijn, zorgt u er best voor dat de afstand tussen de beugels niet te groot is om te vermijden dat de roede in het midden doorbuigt. Algemeen geldt dat u de roede best niet meer dan 50 procent van haar lengte uittrekt.

4. DE GELEIDINGSGATEN BOREN


Boor geleidingsgaten om de schroeven te leiden. Hierdoor verkleint u de kans dat de schroef een barst veroorzaakt in het materiaal van de omkasting of de muur. Indien u de beugels op de muur monteert, zorg er dan voor dat de geleidingsgaten groot genoeg zijn om de pluggen erin te plaatsen indien u pluggen moet gebruiken. Pluggen zijn enkel nodig wanneer de roedebeugels op zo'n afstand geplaatst worden dat ze niet aan de muurbalken bevestigd kunnen worden. Indien u liever geen pluggen gebruikt, zorg er dan voor dat u de beugels zo plaatst dat ze slechts 2,5-5 cm verder reiken dan de omkasting.

5. DE MUURBEUGELS MONTEREN


Schroef de beugels vast aan de omkasting of aan de muur. Indien u ze op de muur monteert tussen de muurbalken, hebt u plastic pluggen nodig. Deze zullen binnenin de gipskartonwanden uitzetten door het gewicht van de roede en de gordijnen en voorkomen dat de schroeven uit de muur getrokken worden.

6. DE ROEDE MONTEREN


Monteer de roede en gebruik een waterpas om de plaatsing van de beugels te controleren.

7. HET GORDIJN PLAATSEN


Verwijder de roede en steek deze door het gordijn. Ondersteun het gewicht van het gordijn met uw ene hand en gebruik uw andere hand om de roede door de beugels de steken.

Alle prijzen zijn inclusief BTW